СЕТТИМ Консалтинг


 

ШТО ДОБИВАТЕ ВО СОРАБОТКА СО НАС?

СЕТТИМ Консалтинг е ваш постојан партнер при целосно следење на подготвување на вашата инвестиција:

Вашата компанија и сите процедури на проверка, дали сте подготвени да аплицирате на ИПАРД, поддршка и советување низ целиот процес на прибирање на документи, изготвување на документи и процедури, спроведување на инвестицијата до конечно пуштање во употреба и функционалност на инвестицијата во прометниот тек.

• Изработка на целосна ИПАРД апликација;
• Изработка на Деловен план и финансиски извештаи;
• Изработка на тендерска документација;
• Проектна документација за градби;
• Маркетинг анализи, студии и сл…

Останатите документи ги средуваме ние, или ви помагаме да ги извадите, а тоа се :
– Потврда од Управа за заштита на културно наследство,
– Потврда од соодветна Општина,
– Технички план на инвестицијата
– Детален Деловен План
– Процедурата за набавка на вашите добавувачи во инвестицијата

Зошто поголем дел од апликациите на ИПАРД се неуспешни?
– Неуредни имотно- правни документи
– Пропусти во сметководство и книговодство
– Долгови и загуби
– Несоодветно водени процедури при набавка (предмет на инвестицијата)
– Некомплетна документација (елаборати, потврди)

Одлуката за ваш консултант, значи одлука за вашата инвестиција…

Клаудија Лутовска
ИПА/ИПАРД /
Програмски и менаџмент консултант

Елена Богдановска
ИПА/ИПАРД /
Административен консултант

Контакт моб: 070/ 33-44-28