ПОКАНА ЗА ИПАРД ИНФО СЕСИИ

Почитувани, ни претставува огромно задоволство да ВЕ поканиме на претстојните ИПАРД ИНФО сесии, кои ќе се одржуваат во Битола, Струмица и Велес во текот на месец мај 2017г. Инфо сесиите се одлична можност да се подготвите за ИПАРД повикот кој е прв за 2017 и ќе трае до 23 јуни. Исто така на едно место…

ОБЈАВЕН ПОВИКОТ ЗА ИПАРД ГРАНТ

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес го објави јавниот повик бр.01/2017 за доставување на барања за користење на средствата од ИПАРД програмата 2014 -2020. Неповратна финансиска поддршка се доделува за следниве мерки: 1. Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства 2. Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни…

ИПАРД 2018-Откупни центри за овошје и зеленчук

За инвестиции во откупни центри за овошје и зеленчук ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од обновливи извори како и…

ИПАРД 2018-Производствени капацитети за вино

За инвестиции во подобрување на квалитетот на виното, ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од обновливи извори како и третман…

ИПАРД 2018-Капацитети за преработка на месо

За инвестиции во преструктуирање на производни капацитети за преработка на месо, ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од обновливи извори…

ИПАРД 2018-Кланица за живина

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОШКО ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ЛИНИИ НА КЛАНИЧНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ЖИВИНА ИПАРД кофинансира со грант од 50%.  Минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и…

ИПАРД 2018-Кланични капацитети за говеда, свињи, овци/јагниња

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОШКО ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ЛИНИИ НА КЛАНИЧНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ГОВЕДА, СВИЊИ, ОВЦИ/ЈАГНИЊА ИПАРД ИПАРД кофинансира со грант од 50% при што минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска…

ИПАРД 2018-Капацитети за млечни производи

За инвестиции во модернизирање и технолошко осовременување на капацитетите за млечни производи, ИПАРД кофинансира со 50% при што минималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра, во мерка Инвестиции во физички средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи. Овој процент на кофинансирање…

ИПАРД 2018-Собирни центри за млеко

За инвестиции во воспоставување и модернизација на собирни центри за млеко ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од…

ИПАРД 2018-Фарми за молзни крави,овци,кози и тов

Поседувате или сакате да направите нова фарма на крави, кози или овци? ИПАРД е добро решение за секторот добиток (млечни или за гоење) до ниво на обработка и директен маркетинг од сопствено производство на фарма: