FOREIGN INVESTMENTS

Business and Public Sector Strategic Planning, Foreign and Business Investments , National and EU Subsidies SETTIM Consulting is your constant partner in the full monitoring of the preparation of your investment. Your company and all verification procedures, the readiness to apply for financial support/subsidies and advising throughout the process of preparing documents and procedures, implementation…

ПОКАНА ЗА ИПАРД ИНФО СЕСИИ

Почитувани, ни претставува огромно задоволство да ВЕ поканиме на претстојните ИПАРД ИНФО сесии, кои ќе се одржуваат во Битола, Струмица и Велес во текот на месец мај 2017г. Инфо сесиите се одлична можност да се подготвите за ИПАРД повикот кој е прв за 2017 и ќе трае до 23 јуни. Исто така на едно место…

ОБЈАВЕН ПОВИКОТ ЗА ИПАРД ГРАНТ

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес го објави јавниот повик бр.01/2017 за доставување на барања за користење на средствата од ИПАРД програмата 2014 -2020. Неповратна финансиска поддршка се доделува за следниве мерки: 1. Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства 2. Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни…

ИПАРД 2018-Откупни центри за овошје и зеленчук

За инвестиции во откупни центри за овошје и зеленчук ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од обновливи извори како и…

ИПАРД 2018-Производствени капацитети за вино

За инвестиции во подобрување на квалитетот на виното, ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од обновливи извори како и третман…

ИПАРД 2018-Капацитети за преработка на месо

За инвестиции во преструктуирање на производни капацитети за преработка на месо, ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од обновливи извори…

ИПАРД 2018-Кланица за живина

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОШКО ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ЛИНИИ НА КЛАНИЧНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ЖИВИНА ИПАРД кофинансира со грант од 50%.  Минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и…

ИПАРД 2018-Кланични капацитети за говеда, свињи, овци/јагниња

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОШКО ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ЛИНИИ НА КЛАНИЧНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ГОВЕДА, СВИЊИ, ОВЦИ/ЈАГНИЊА ИПАРД ИПАРД кофинансира со грант од 50% при што минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска…

ИПАРД 2018-Капацитети за млечни производи

За инвестиции во модернизирање и технолошко осовременување на капацитетите за млечни производи, ИПАРД кофинансира со 50% при што минималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра, во мерка Инвестиции во физички средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи. Овој процент на кофинансирање…

ИПАРД 2018-Собирни центри за млеко

За инвестиции во воспоставување и модернизација на собирни центри за млеко ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од…